open menulivescore

Verklaring Modern Slavery Act

LiveScore Group Limited en enkele van haar dochterondernemingen, LiveScore Limited (Gibraltar), LiveScore Betting and Gaming (Gibraltar) Limited en Virgin Bet Limited (gezamenlijk de “LiveScore-groep”), opereren in het Verenigd Koninkrijk in een sterk gereguleerde sector en derhalve staat de naleving van wet- en regelgeving voorop in onze bedrijfsvoering.

De LiveScore-groep zet zich in om moderne slavernij en mensenhandel te voorkomen en eist van onze werknemers en leveranciers naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Modern Slavery Act 2015 (Wet op de moderne slavernij).

In het kader van deze op grond van artikel 54 lid 1 van de Modern Slavery Act 2015 opgestelde verklaring, zijn de desbetreffende kantoren van de LiveScore-groep gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar en is de overgrote meerderheid van onze leveranciers gevestigd in ofwel Europa of de Verenigde Staten van Amerika. De LiveScore-groep ontwikkelt en exploiteert sportuitgeverijen en -media, online sportsbook/gok- en kansspeldiensten.

Gelet op waar we zaken doen, waar onze leveranciers gevestigd zijn en de sector waarin we actief zijn, zijn wij van mening dat het risico dat onze activiteiten geraakt worden door moderne slavernij en mensenhandel zeer laag is. Onze **toeleveringsketensectoren** hebben voornamelijk betrekking op typische diensten die gebruikt worden in het kader van onze algemene bedrijfsvoering, zoals informatietechnologie, marketing en professionele diensten.

Desalniettemin hanteren we beleid en procedures die erop gericht zijn om:

  • ervoor te zorgen dat alle relevante medewerkers alert zijn op het risico van slavernij en mensenhandel in ons bedrijf en onze toeleveringsketens;
  • potentiële risicogebieden in ons bedrijf en onze toeleveringsketens te bewaken;
  • het risico van slavernij en mensenhandel in ons bedrijf en onze toeleveringsketen te verminderen; en
  • bescherming te bieden aan klokkenluiders.

Wij bieden verplichte moderne slavernijtraining aan de bestuurders, het senior managementteam en de werknemers van de LiveScore-groep die betrokken zijn bij belangrijke activiteiten met betrekking tot toeleveringsketens. Andere werknemers krijgen de trainingsmodules over moderne slavernij meer in het algemeen aangeboden om zelf te leren.

Wij eisen van werknemers die betrokken zijn bij het proces voor de selectie van leveranciers dat ze redelijke zorgvuldigheidseisen stellen om ervoor te zorgen dat de desbetreffende leverancier of partner niet geraakt wordt door risico's van moderne slavernij en mensenhandel. Dit kan inhouden dat we (onder meer) navraag doen bij de leverancier / partner of hen vragen een kopie van alle relevante beleidsregels en/of hun personeelshandboek.

De LiveScore-groep heeft er altijd voor gekozen om samen te werken met gerenommeerde derden in de verschillende sectoren waarin we actief zijn. Waar passend nemen we contractuele verplichtingen en bescherming op in onze overeenkomsten met onze leveranciers. Waar nodig eist de LiveScore-groep van deze leveranciers dat ze effectieve systemen en controles implementeren om te voorkomen dat enig deel van hun bedrijf en toeleveringsketen geraakt wordt door slavernij en mensenhandel.

Onze werknemers worden geadviseerd om extra voorzichtig te zijn met organisaties die diensten verlenen vanuit gebieden met een hoger risico. Werknemers worden ook geadviseerd de teams Legal, Compliance en HR van de LiveScore-groep onmiddellijk op de hoogte te stellen als ze zich zorgen maken, zodat de LiveScore-groep passende maatregelen kan nemen.

Wat betreft de eigen werknemers van de LiveScore-groep, maakt ons Personeelshandboek duidelijk welk handelen en gedrag van hen wordt verwacht wanneer ze de organisatie vertegenwoordigen (inclusief dat wij moderne slavernij en mensenhandel in welk deel van ons bedrijf of onze toeleveringsketen dan ook niet zullen tolereren). Wij streven ernaar om de hoogste normen voor het gedrag en integer handelen van werknemers te handhaven bij de exploitatie en het beheer van onze toeleveringsketen.

Daarnaast blijven onze teams HR en Recruitment ervoor zorgen dat we voldoen aan alle toepasselijke wetten in de gebieden waar we gevestigd zijn. Waar mogelijk proberen wij ons eigen personeel in te zetten, zodat we de arbeidsomstandigheden kunnen controleren, en maken wij alleen gebruik van bepaalde, gerenommeerde uitzendbureaus om arbeidskrachten te werven.

Wij zijn trots op de werkomgeving die we ons personeel bieden en de levendige werkcultuur binnen ons bedrijf. Wij zullen een zerotolerancebeleid blijven hanteren met betrekking tot moderne slavernij in de hele onderneming.

Voor meer informatie over de structuur en activiteiten van de LiveScore-groep en de bredere groep, zie onze zakelijke website op www.livescoregroup.com. Deze verklaring is opgesteld op grond van artikel 54 lid 1 van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring aangaande slavernij en mensenhandel voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2024 voor LiveScore Group Limited en haar dochterondernemingen LiveScore Limited (Gibraltar), LiveScore Betting and Gaming (Gibraltar) Limited en Virgin Bet Limited.

Michael Mee

Bestuurder

‘LiveScore Group Limited

19 januari 2024